Informatie

De Watervrienden Rotterdam geven zwemles op de maandagavond in zwembad Overschie.

Lestijden

18.30 – 19.15 uur
Ondiepe bad
Bad AA
Diploma A en B

19.15 – 20.00 uur
Ondiepe bad
Bad AA
Diploma C
Zwemvaardigheid 1, 2 en 3

20.00 – 21.00 uur
Conditiezwemmen

Contributie

De tarieven voor 2022 zijn als volgt:

Contributie

Kaderleden

Inschrijfgeld*

Diplomazwemmen

€  350,00

€    12,00

€    10,00

€    15,00

De contributie wordt door middel van een automatische maandelijkse incasso van 10 termijnen geïncasseerd.

*  Inschrijfgeld moet voldaan worden bij inschrijving